Frontab Entreprenad AB

Vi bygger brunnar som trivs i marken!

Vi utför nybyggnationer, ombyggnationer samt reparationer av befintliga enheter och ledningsnät. Polyeten (PE) och Polypropylen (PP) är de plaster vi huvudsakligen arbetar med och möjligheterna och användningsområdena är närmast obegränsade.

Om ni önskar hjälp med installation av våra produkter hjälper våra duktiga grävmaskinister och anläggare er.

Exempel på arbeten vi utför

 • Mätarbrunnar (dricksvatten och spill)
 • Dagvatten- och spillvattenbrunnar
 • Munkbrunnar
 • Flödesregleringsbrunnar
 • Pumpbrunnar
 • Böjar, reduceringar och övergångar
 • Höjdjustering av bef. brunnar
 • Stum-, extruder- och elektromuffsvetsning
 • Pontoner
 • Provtryckning
 • Konsultering, beräkningar och CAD (3D och 2D visualiseringar)

Produkterna byggs efter era och platsens behov och önskemål.
Ni får de vinklar, höjder och dimensioner på anslutningar applikationen kräver.

Kontakta oss om ärenden inom plastsvetsning

Fredrik Possnert, vd
Tfn. 070-616 04 46

Skicka mail